Skutki zatrucia czadem

Czad nazywany jest „cichym zabójcą” i może być on wykryty przy użyciu specjalnego czujnika czadu, który montowany powinien być w pomieszczeniach, gdzie znajduje się piec ogrzewający mieszkanie, dom czy zakład produkcyjny.

Właściwości czadu

Czad — inaczej dwutlenek węgla jest bezbarwną substancją toksyczną bez zapachu. Jest on gęstszy niż powietrze w temperaturze pokojowej i jest palny. 

W naturze czad wytwarza się podczas erupcji wulkanów oraz pożaru roślinności. Człowiek generuje czad paląc węgiel, drewno oraz olej i inne materiały opałowe w wysokich temperaturach przy za małej ilości tlenu. 

Czad jest bardzo niebezpieczny i doprowadza do powolnej śmierci.

Czym grozi zatrucie czadem i jak temu zapobiec?

Czad trafia do krwioobiegu przez układ oddechowy. Czad w układzie oddechowym łączy się z hemoglobiną, czego przyczyną jest mniejsza ilość tlenu dopływająca do płuc i tkanek. 

Pierwszymi narządami, które na skutek czadu ulegają uszkodzeniu są narządy układu nerwowego i krążenia. Skutkiem uszkodzeń tych układów jest krwotok wielonarządowy. 

Aby zapobiec zatruciu tlenkiem węgla, najlepiej wymienić urządzenia ogrzewające mieszkanie lub dom, a także systematycznie przeprowadzać ich przegląd. Podczas wymiany urządzeń trzeba zwrócić uwagę na to, by spełniały one wszystkie niezbędne normy bezpieczeństwa.

Jak ochronić mieszkanie przed czadem?

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego konieczne jest dokładne sprawdzenie oraz wyczyszczenie przewodów kominowych. Ważne jest, by w pomieszczeniach dobrze działała wentylacja, ponieważ do procesu spalania niezbędny jest dopływ odpowiedniej ilości tlenu. 

Ochroną przed czadem może być czujnik czadu, który emituje sygnały dźwiękowe po wykryciu zbyt dużej ilości tlenku węgla. 

Przyczyny zatrucia tlenkiem węgla

Najpopularniejszą przyczyną zatrucia czadem są nieszczelne urządzenia grzewcze lub takie, które mają wadę. Przyczyną zatruć może być także niewentylowane pomieszczenie, w którym znajduję się piec gazowy lub węglowy. 

Zatrucie czadem nastąpić może podczas pożaru i jest to najgroźniejsze z zatruć, ponieważ do zatrucia przyczynia się czad oraz inne szkodliwe substancje, np. cyjanek. Zatrucia mogą występować także w laboratoriach oraz zakładach przemysłowych.

Objawy zatrucia czadem

Trudno jest rozpoznać jednoznaczne objawy zatrucia czadem. U niektórych osób będzie się to objawiało złym samopoczuciem oraz bólami głowy. Objawy te nie mogą być bagatelizowane, a najbardziej niepokojące są wtedy, gdy towarzyszą im zawroty głowy, nudności, osłabienie, a także senność.

Do objawów zatrucia dwutlenkiem węgla należą także duszności, problemy ze wzrokiem, brak czucia w palcach i drżenie ciała, a także kołatanie serca. 

Objawy te zależne są od stężenia czadu w powietrzu i krwi. Ciężkie zatrucie czadem doprowadzić może do uszkodzenia pnia mózg, zaburzenia mowy oraz uszkodzenia nerek, wątroby i serca.

Pierwsza pomoc przy zatruciu tlenkiem węgla

Zatrucie czadem powoduje zmęczenie i znużenie, a objawy te ograniczają zdolność poruszania się, co w efekcie skutkuje utratą przytomności. Osoba po stracie przytomności nadal wdycha czad i pogłębia się jej zatrucie. 

Aby udzielić pierwszej pomoc osobie, która zatruła się czadem, należy:

1. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W takiej sytuacji najlepiej wynieść osobę zatrutą na zewnątrz budynku.

2. Zadzwonić po pogotowie oraz straż pożarną lub pod ogólny numer alarmowy.

3. Sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Jeśli pomimo wyniesienia poszkodowanego na dwór nie oddycha on trzeba udzielić mu pomocy. W takiej sytuacji wykonuje się 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. Masaż serca należy wykonywać, aż do odzyskania przez poszkodowanego oddechu lub przyjazdu służb.

Działanie i montaż czujnika czadu

Prawidłowo zamontowany czujnik czadu bez przerwy monitoruje stan powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli wyczuje on zbyt duże stężenie tlenku węgla w powietrzu wydaje głośny dźwięk.

Czujnik powinien zostać zamontowany w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piec ogrzewający mieszkanie. Podczas montażu trzeba upewnić się, że dźwięk czujnika będzie słyszalny w każdym pomieszczeniu mieszkania.

Czujnik dwutlenku węgla nie może być zamontowany w pomieszczeniu o dużej wilgotności i przewiewie. Miejsce, w którym ma się on znaleźć musi być odsłonięte. Proces montażu czujnika powinien przebiegać tak jak, napisane jest w dołączonej do niego ulotce od producenta.

Podczas wyboru czujnika ważne jest by posiadał on atest, który gwarantuje prawidłowe działanie czujnika. Czujnik musi spełniać swoje zadanie i być zamontowany w prawidłowy sposób.